You are here: Home
Vous visitez le site en néerlandais. Cliquez ici pour voir le site français.

Welkom op de voorpagina

Home

PDF Afdrukken E-mailadres

HACCP-pyramid® codering

Voorbereid op nieuwe wetgeving en maatschappelijk verantwoord ondernemen.


De klant van uw restaurant of eetgelegenheid wil het dus wij doen het: Maatschappelijk Verantwoord  Ondernemen. Gebruiksgemak staat daarnaast voorop bij HACCP-Pyramid. HACCP-Pyramid codering bevat  afwasbare gekleurde etiketten.

Zien is geloven. Meten is weten.

De basis wordt gevormd door de bekende  coderingsstickers: 7 dagen per week en 3 zogenaamde haccp etiketten. Iedere dag heeft een eigen kleur, een eigen unieke code en ook een eigen recyclebare dispenser met het unieke Klik&Go® systeem.


Geen rommel meer in de keuken en wel zo hygiënisch. Het systeem is voorbereid om met een APP een alert of waarschuwing voor de houdbaarheid te geven. Ook het ouderwetse lijstenwerk met papier kan dan worden vervangen. Hiermee is het eerste concept voor voedselveiligheid een feit voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

pyramidWat is HACCP-pyramid?

Dat op Europees niveau is vastgesteld dat u als horecaondernemer het gehele  productieproces moet waarborgen om veilige producten te produceren is geen nieuws.
Bij de term “HACCP” kregen horecaondernemers voorheen vaak al buikkramp. HACCP-Pyramid ontwikkelt concepten die het de kok, bakker of slager gemakkelijker en overzichtelijker maken. Het traject van voedselveiligheid wordt bewaakt en het concept
blijkt ook nog te passen in maatschappelijk bewust ondernemen. Daarmee is buikkramp gereduceerd tot een kortstondig opgeblazen gevoel.

Aan keukens worden steeds meer eisen gesteld of we dat nu leuk vinden of niet. Het heeft rechtstreeks te maken met voedselveiligheid van Boer tot Bord (Farm-to-Table). Iedereen in de keten heeft te maken met voedselveiligheid en doet mee om risico’s te mijden voor de consument en daarmee uw klant. Ook in tijden dat omzet halen niet zo vanzelfsprekend is. We willen echter allen de groene codering van het VWA houden en de kosten niet opdrijven, maar liefst verlagen.

HACCP-pyramid principes:


 1. Unieke nummering per etiket
 2. Etiket in twee delen ( 1 voor op het product en 1 voor in het logboek)
 3. Etiket met unieke Data Matrix Codering ( voor vele doeleinden in te zetten)
 4. Hygiënisch
 5. Per dag verpakt in makkelijk dispenser doosje
 6. Klik & Go systeem
 7. Afwasbaar label
 8. In verschillende talen te verkrijgen
 9. Past in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 10. Eenvoudig te leren aan nieuwe medewerkers
 11. Track & Trace mogelijkheden
 12. Voldoet aan de nieuwe Wet en Regelgeving

 

Borging kritische controlepunten

APP

Om kritische controlepunten als houdbaarheid te borgen plakt u de stickers. Deze zijn zo voorbewerkt dat u verder niets hoeft te doen. U plakt de sticker van de dag waarop u werkt. Bereidt u op dinsdag een soep die uiterlijk donderdag geconsumeerd kan worden, dan plakt u het groene etiket op de verpakking.

Uw collega die vrijdagmorgen de inhoud van de bedrijfskoelruimte opent weet: deze soep weggooien en opnieuw tomaten pellen. Het paarse etiket geeft aan dat u de saus vrijdag voor het laatst kunt gebruiken.

Voor alle producten die in de koelruimte verdwijnen is de houdbaarheid van belang en dan is het nieuwe HACCP-Pyramid-label een welkome toevoeging. Het uniek gecodeerde en ook nog eens afwasbare etiket geeft onder andere aan om welk product het gaat en bevat gegevens over opslag. Naast de kleurcodering bevat het systeem de bekende koeling, vriezer enmagazijnetiketten. Alles standaard, maar daarnaast is HACCP-Pyramid ook voorbereid op het gebruik van een iPhone APP.

Door de eenduidige toepassing maakt het HACCPlabel al uw producten in bijvoorbeeld een koelcel overzichtelijk en ook nog eens traceerbaar door de unieke code. Door het gebruik van HACCP-Pyramidcodering herkent u meteen wat en hoeveel er moet worden weggegooid wegens potentiële bacteriebesmetting. Dat maakt ook besparing mogelijk.

Internationale standaardkleuren

 

De kleuren die we gebruiken zijn standaard. In keukens worden vaak meerdere talen gesproken. Door de eenvoud in het HACCP-Pyramid-systeem is ook door nieuwe medewerkers snel te leren hoe je met houdbaarheid moet omgaan en met de kleuren worden talenbarrières overwonnen. De kleuren blauw, groen, rood, zwart, paars, geel en oranje staan voor: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, enzovoorts.

Hier is niets nieuws onder de zon en kunt u de ingeslagen weg van coderen blijven volgen. Medewerkers die op verschillende vestigingen werken hebben meer aan een eenvoudig systeem. Internationaal begrijpen alle medewerkers: blauw betekent maandag, groen betekent dinsdag. De producten van HACCP-Pyramid worden zo veel mogelijk gestandaardiseerd uitgevoerd zodat iedereen de etiketten kan gebruiken.

Codering wordt op veel plaatsen toegepast en heeft algemeen ingang gevonden. Het innovatieve concept past goed in de rij producten die HACCP-Pyramid op de markt brengt. Iedere keer is het uitgangspunt het gebruiksgemak en de prijs voor de eindgebruiker. Dat alle hulpmiddelen vooral bedoeld zijn om de voedselveiligheid inzichtelijk te maken en te waarborden voor de hygiënecode is natuurlijk van belang. HACCP-Pyramid codering maakt het voor de ondernemer goedkoper en leuker. Dat is mooi meegenomen!

Duurzaam verantwoord en bewust

Afwasbaar

Bij de productie en handling is rekening gehouden met verwerkbaarheid en bewerking op een maatschappelijk verantwoorde manier. Sustainability of duurzaamheid is onontbeerlijk. Nieuwe producten zoals de dispensers worden op eenvoudige wijze hergebruikt en kunnen als plastic afval gescheiden worden afgevoerd.

Het verwerken van de verschillende onderdelen tot een eindproduct HACCP-Pyramid codering is uitbesteed aan Lander. Lander helpt arbeidsgehandicapten en langdurig werkzoekenden in de regio Rivierenland aan aangepast werk. Die bemiddeling door Lander is een maatschappelijke taak. Zelfstandig redden deze mensen het niet op de arbeidsmarkt. Lander heeft ook een eigen productiebedrijf waar mensen beroepsvaardigheden opdoen en zich kunnen ontwikkelen in werk.

Scholing

Training & Scholing laat medewerkers en bedrijven zien waar het misloopt en waar verbeteringen mogelijk zijn. HACCP-Pyramid verzorgt ook cursussen & trainingen. Daarnaast doen wij ook advieswerkzaamheden.
Na een grondige analyse van probleem en oorzaak, reiken we oplossingen aan en helpen u bij de uitvoering. Onze activiteiten zijn erop gericht dat bedrijven onafhankelijker en zelfstandiger opereren.

Voedselveiligheid in Europa

De belangrijkste doelstelling van het voedselveiligheidsbeleid van de Europese Commissie is erop gericht een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en de consumentenbelangen met betrekking tot voedsel te waarborgen, rekening houdend met de diversiteit en met inbegrip van traditionele producten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de interne markt doeltreffend functioneert. Het leidend beginsel van de Commissie, in eerste instantie uiteengezet in haar “Witboek over voedselveiligheid”, is dat een geïntegreerde aanpak "van boer tot bord" moet worden gevolgd, die betrekking heeft op alle sectoren van de voedselketen: voedselproductie, primaire productie, voedselverwerking, opslag, transport en detailverkoop.

Algemene levensmiddelenwetgeving

Op 28 januari 2002 namen het Europees Parlement en de Raad “Verordening (EG) nr.178/2002” aan tot vaststelling van de algemene beginselen en voorschriften van de levensmiddelenwetgeving. Het doel van de verordening met betrekking tot algemene levensmiddelenwetgeving bestaat erin een kader te scheppen voor een coherente aanpak bij de ontwikkeling van een wetgeving met betrekking tot levensmiddelen. Op hetzelfde moment biedt het een algemeen kader voor gebieden die niet worden geregeld door specifieke geharmoniseerde voorschriften, maar waar het functioneren van de interne markt wordt gewaarborgd door wederzijdse erkenning. Ze stelt definities, beginselen en verplichtingen vast voor alle stadia van de productie en distributie van levensmiddelen/diervoeders. Met haccp-pyramid worden 10 kritische controlepunten automatisch vastgelegd.

General Food Law - Traceerbaarheid

De identificatie van de oorsprong van voedselingrediënten en voedselbronnen is van het allergrootste belang voor de bescherming van consumenten. Traceerbaarheid vergemakkelijkt bijvoorbeeld de intrekking van de voedingsmiddelen en stelt consumenten in staat  om deze te voorzien van gerichte en accurate informatie over de betrokken producten Verordening (EG) nr.178/2002 definieert traceerbaarheid als het vermogen om te traceren en te volgen van levensmiddelen en ingrediënten door alle stadia van de productie, verwerking en distributie. (Van toepassing vanaf 1 januari 2005). Met HACCP-Pyramid wordt tracering op elk niveau mogelijk tegen lage kosten.

Wat is „traceability“ of traceerbaarheid?

Veiligheid van voedsel is de laatste decennia  een groeiende zorg onder de burgers van de EU. De uitbarstingen van ziektes in dieren die aan mensen zouden kunnen worden overgebracht, of de aanwezigheid van chemische producten boven aanvaardbare grenzen in voer en voedsel, kunnen zowel de kwaliteit als veiligheid van producten bedreigen. In het kader van EU- wet, betekent  Track & Trace: de capaciteit om om het even welk voedsel te volgen, door alle productiestadia, verwerking en distributie. Traceerbaarheid  is een risicobeheer- hulpmiddel dat ondernemers of autoriteiten toestaat om producten terug te trekken of eraan te herinneren als ze onveilig zijn. Het is het sluitstuk van het beleid van de het voedselveiligheid van de EU.  Track &Trace heeft als doel om de volksgezondheid te beschermen.

Waarom is traceerbaarheid een vereiste?

Track & Trace is een manier om potentiële risico’s in voedsel zichtbaar te maken. Het zorgt ervoor dat Europese burgers veilig kunnen eten. Het is essentieel dat  risico’s en besmettingen terug naar de bron geleid kunnen worden. Zowel voor  de ondernemers als de overheden hebben baat snelle isolering om  te voorkomen dat besmette producten consumenten  bereiken. Bovendien staat traceerbaarheid het gericht terugtrekking en het verstrekken van nauwkeurige informatie aan het publiek toe en handel wordt tevens beperkt verstoord. De afgelopen voedselcrisissen, zoals dioxine verontreiniging en BSE, hebben het bijzondere belang geïllustreerd om onveilige levensmiddelen snel te kunnen identificeren en isoleren. Het belang van actie op Europese schaal is gelegen in het feit dat producten vrij tussen de landen van de EU worden doorgegeven.

Implementatie 26 januari 2010

Een leidraad voor de uitvoering van de General Food Law belangrijkste eisen is ontwikkeld door een werkgroep van deskundigen van de lidstaten. De uitvoering ervan vanaf 1 januari 2005 heeft aanleiding gegeven tot tal van vragen met name uit de EU-operatoren van de voedselketen en de handelspartners in derde landen. De leidraad is bedoeld om te helpen keten alle spelers in het voedsel beter te begrijpen en correct toe te passen en op een uniforme wijze de verordening. Het Permanent  Comité voor de voedselketen en diergezondheid heeft ingestemd met de leidraad (guidance document) op haar vergadering van 20 december 2004. Sindsdien is de leidraad herzien en aangevuld. Een nieuwe rubriek is ontwikkeld voor voedselveiligheid, en de paragrafen over traceerbaarheid, de intrekking/ terugroeping en export van levensmiddelen zijn geformuleerd met het oog op vereenvoudiging, verduidelijking en vervolmaking. Het Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid heeft ingestemd met de herziene versie van de leidraad op haar vergadering van 26 januari 2010. HACCP-Pyramid borduurt houdt hier rekening mee.

(Bron: European Commission 2010)
 
shopcart

1

bewaarwijzer